Głównym celem programu BRIdge Alfa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest pomoc w komercjalizacji najbardziej innowacyjnych pomysłów we wczesnej fazie rozwoju.

W ramach drugiej edycji BRIdge Alfa, która zakończyła się w 2016 r. wsparcie otrzymało 19 polskich funduszy, w tym Kvarko. Kvarko otrzymało do zarządzania 24 mln zł, które zostaną przeznaczone na komercjalizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz innych form transferu nowatorskich rozwiązań do gospodarki.

Czas pokazał, że typowo dotacyjne instrumenty w dziedzinie finansowania innowacji są mało skuteczne. Dzięki zaangażowaniu Kvarko w wyszukiwanie dobrze rokujących startupów oraz wykorzystaniu funduszy z BRIdge Alfa, skuteczność rozwoju przełomowych pomysłów znacznie się zwiększy.

Założeniem programu jest pobudzenie chęci inwestowania przedsiębiorców w działalność B+R, dzięki czemu podaż projektów o potencjale komercjalizacyjnym zostanie zwiększona. Do tej pory inwestorzy niechętnie przeznaczali własne środki na ryzykowne projekty w obawie o ich utratę. Kvarko zapewnia nowatorskim pomysłom możliwość wejścia na rynek. Dzięki funduszowi wizjonerzy bez przeszkód mogą wdrażać własne prace badawcze, jednocześnie pozostając współwłaścicielami firm i patentów, nie martwiąc się przy tym o opiekę prawną, analityczną oraz biznesową.