Biovetika Sp. z o.o.

Nowe szczepionki weterynaryjne

Biovetika opracowuje nowe szczepionki weterynaryjne dla zwierząt gospodarskich (drób, trzoda chlewna) przeciwko bakteriom, których błona komórkowa zawiera lipopolisacharyd bakteryjny, inaczej zwany endotoksyną (E. Coli, Salmonella). Spółka wykorzystuje autorską koncepcję naukową (platformę technologiczną) pozwalającą na projektowanie szczepionek przeciwko wielu bakteriom.

Igła do biopsji gruczołu krokowego

DEBN pracuje nad nowatorską igłą do biopsji prostaty. Jest ona pokryta powłoką polimerową, która zawiera  kombinację antybiotyków stopniowo uwalnianych – w tkance gruczołu krokowego w czasie wykonywania biopsji. – Taka konstrukcja umożliwia znaczące zredukowanie ryzyka występowania powikłań po zabiegu.

Każdego roku w krajach rozwiniętych wykonuje się blisko 5 mln biopsji prostaty, z czego około 7%  zabiegów kończy się infekcjami bakteryjnymi, a co trzeci wymaga hospitalizacji. Na leczenie powikłań wydaje się ponad miliard dolarów rocznie. Uwalniająca terapeutyki igła DEBN może być skuteczną odpowiedzią na ten problem.

QNA Technology Sp. z o.o.

Kropki kwantowe

QNA Technology prowadzi badania nad nową, autorską technologią produkcji kropek kwantowych, będących półprzewodnikowymi nanostrukturami krystalicznymi stosowanymi m.in. w ekranach, sensorach, technologiach fotowoltaicznych, technikach obrazowania medycznego  jak również w diodach i technologiach laserujących.

Farm Innovations Sp. z o.o.

Technologia wspierająca hodowlę bydła mlecznego

Farm Innovations wdraża nowe rozwiązania w hodowli zwierząt gospodarskich. Spółka jest właścicielem systemu informatycznego stado.pl, prowadzi badania nad układem microchipowym SAiND do zdalnego monitoringu parametrów fizjologicznych bydła mlecznego oraz implementuje całkowicie nowy model biznesowy na rynku analiz jakościowych mleka.

DSA Sp. z o.o.

Cyfrowy agent sprzedaży

DSA rozwija platformę cyfrową wspomagającą i optymalizującą sprzedaż bezpośrednią realizowaną w tzw. nowych mediach, opartą na autorskich metodach i algorytmach. Pierwsza, testowa wersja platformy została z sukcesem zaimplementowana do realizacji kampanii marketingowych dla dużych klientów korporacyjnych. Platforma DSA jest skierowana do dużych klientów biznesowych i korporacyjnych.

SatRevolution SA

Opracowanie i produkcja nanosatelitów

SatRevolution wdraża nowe rozwiązania w branży kosmicznej. Flagowym przedsięwzięciem spółki jest skonstruowanie pierwszego polskiego satelity komercyjnego „Światowid”, a następnie, na bazie uzyskanych doświadczeń przy jego integracji i doświadczeń zebranych podczas pilotażowej misji w kosmosie – budowa platformy satelitarnej SR-NANO-BUS. Światowid zostanie skonstruowany zgodnie ze standardem 2U CubeSat i będzie należał do tzw. nanosatelitów – z uwagi na niewielkie wymiary zewnętrzne (10x10x20 cm) oraz niską masę (poniżej 2 kg).

Hotel Applicaton Sp. z o.o.

Wsparcie komunikacji eventowej dla hoteli

Hotel Application pracuje nad pierwszym na świecie rozwiązaniem wspierającym organizację eventów dla branży hotelarskiej, wykorzystującym sztuczną inteligencję. Narzędzie zapewni hotelom nie tylko usprawnienie procesu zarządzania komunikacją eventową, ale również zaoferuje zupełnie nowe możliwości biznesowe: komercjalizację atrakcyjnej przestrzeni reklamowej wewnątrz aplikacji, nowe kanały marketingowe oraz poszerzenie bazy gości.

MagicVR.co Sp. z o.o.

Symulator zachowań drogowych w wirtualnej rzeczywistości

Symulator zachowań drogowych zostanie zaprojektowany i wykonany w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości, zapewniając zakres szkoleń, jakiego żadna dotychczasowa forma edukacyjna nie oferuje (realnie odzwierciedlone symulacje prowadzenia pojazdów w zmiennych warunkach drogowych, scenariusze niebezpiecznych sytuacji, itp.), przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa osób szkolonych oraz optymalizacji kosztów kursów.

Hyperlab Solution Sp. z o.o.

Technologia do hiperspektralnego obrazowania Ziemi

Hyperlab Solution prowadzi prace nad stworzeniem unikatowej bazy danych oraz opracowaniem autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych. Dzięki opracowanej technologii będzie możliwa szybka identyfikacja i kartowanie wybranych zjawisk i obiektów, np. zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, wykrywanie budynków z dachami azbestowymi, nielegalnych wysypisk śmieci, badanie stanu i kondycji lasów, w tym nielegalnej wycinki drzew.