Zespół Zarządzający

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu pozwala na szczegółową ocenę każdego projektu pod kątem naukowym, biznesowym oraz technologicznym.

dr inż. Paweł Wielgus

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu KVARKO, Partner Zarządzający w Startit Fund, technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka oraz Prezes Zarządu Startit Vet, Członek Zarządu Bioceltix. Ekspert w dziedzinie komercjalizacji własności intelektualnej.

Magister inżynier biotechnologii (Politechnika Wrocławska, 2004), analityk finansowy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2009), doktor nauk chemicznych (Politechnika Wrocławska, 2010). Stypendysta międzynarodowego programu studiów doktoranckich International Max Planck Research School (2005-2008). Beneficjent grantu badawczego przyznanego przez Komitet Badań Naukowych (2009-2010). Konsultant naukowy i stażysta na Uniwersytecie Stanowym w Jackson, Mississippi, USA (2004, 2005) oraz w Instytucie Fizyki Ciała Stałego im. Maxa Plancka w Dreźnie (2005-2007). Certyfikowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu New Connect (2012).

W przeszłości zawodowo związany z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. i Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Prezes Zarządu Lentex ChemFund Management Sp. z o.o. (2010-2011). Były członek rad nadzorczych spółek giełdowych (Zakłady Lentex S.A., Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.) oraz start-up’ów (Simply User, Nanovectors, InnovaLab, Incuvo, Lipid Systems). Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (``Modele komercjalizacji własności intelektualnej``, 2012) oraz w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu (``Komercjalizacja drogą do sukcesu``, 2012). Doświadczenie zawodowe poparte przeprowadzeniem analiz ponad 100 projektów komercjalizacyjnych oraz obsługą pomyślnych transakcji wejść i wyjść kapitałowych ze spółek typu start-up.

dr inż. Paweł Wielgus

Prezes Zarządu

Andrij Włach

Dyrektor Finansowy

Dyrektor Finansowy w Kvarko, Partner Zarządzający w Startit Fund

Magister zarządzania finansami (Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu), dyplom B.A. (National Louis University), doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Certyfikowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu New Connect (2012). W przeszłości związany z m.in. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Grupą Supernova Capital we Wrocławiu oraz Western Ukrainian Management Consulting. Pełnił funkcje w radach nadzorczych takich statr-up’ów jak: BOSSG & EIT+ Technologies, Incuvo, Infermedica, Ekoinwentyka, Hybrid Glass Poland, Solutions4GA. Doświadczenie zawodowe poparte przeprowadzeniem analiz ekonomicznych kilkudziesięciu projektów komercjalizacyjnych oraz udanymi transakcjami wejść i wyjść kapitałowych ze spółek typu start-up.

Andrij Włach

Dyrektor Finansowy

Kluczowy Personel, Komitet Inwestycyjny

prof. dr hab. inż. Tomasz Stuczyński
członek komitetu inwestycyjnego

Specjalista w dziedzinie kształtowania środowiska – uczestnik wielu projektów badawczych poświęconych zagadnieniom jakości gleb, monitoringowi środowiska, budowie systemów informacji przestrzennej, rozwojowi nowych metod badawczych, budowie modeli prognostycznych i narzędzi wsparcia decyzji w zarządzaniu środowiskiem. W latach 2000-2009 założyciel i współwłaściciel laboratorium badań środowiskowych ZSI Eko-Projekt, akredytowanego na ponad 600 metod badań pierwiastków i substancji stanowiących zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza i żywności. Odpowiedzialny za rozwój potencjału badawczego niezbędnego do przejęcia firmy. W 2009 nastąpiła akwizycja laboratorium przez SGS (globalny lider w inspekcji i weryfikacji). Wówczas laboratorium zatrudniało 180 osób, osiągało przychody ze sprzedaży usług na poziomie 28 mln zł przy zysku operacyjnym na poziomie blisko 4 mln zł. W latach 2009-2013 był dyrektorem regionalnym (Europa Środkowo-Wschodnia) branży usług środowiskowych SGS, gdzie odpowiadał za rozwój laboratoriów i akwizycję podmiotów oferujących innowacyjne rozwiązania w badaniach środowiska. Od 2013 inwestor między innymi w Nutrico Sp. z o.o. (kluczowa inwestycja własna), gdzie rozwija innowacyjne rozwiązania w klinicznym żywieniu pozajelitowym. Odpowiedzialny za pozyskiwanie projektów B+R oraz ocenę ich potencjału biznesowego, mentoring i wsparcie biznesowe Grantobiorców, negocjacje, wsparcie w poszukiwaniu partnerów biznesowych na potrzeby kolejnych rund finansowania oraz wyjść z inwestycji. Stały członek Komitetu Inwestycyjnego.

Mariusz Muszyński
członek komitetu inwestycyjnego

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 2000 r. w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako główny specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych. Jest założycielem, głównym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. W latach 2006, 2007 był członkiem Rady Nadzorczej jednego z domów maklerskich. W latach 2010-2012 zarządzał funduszem private equity oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Od października 2012 r. w Zarządzie WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., od września 2014 r. jako Prezes Zarządu. W Funduszu Kvarko jest odpowiedzialny za pozyskiwanie projektów B+R oraz ocenę ich potencjału biznesowego, mentoring i wsparcie biznesowe Grantobiorców, negocjacje, wsparcie w poszukiwaniu partnerów biznesowych na potrzeby kolejnych rund finansowania oraz wyjść z inwestycji. Stały członek Komitetu Inwestycyjnego.

Izabella Żyglicka
radca prawny

Założycielka i Wspólnik Zarządzający Kancelarii „Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy. Od 1996 roku prowadzi obsługę prawną klientów korporacyjnych w takich dziedzinach jak prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze, prawo spółek, fuzje i przejęcia oraz negocjacje i mediacje. Zajmuje się również tematyką rynków kapitałowych, instrumentami finansowymi oraz prawnymi aspektami procesów restrukturyzacyjnych, także w branży medycznej. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy nr 3 rynku New Connect Giełdy Papierów Wartościowych. Doradca prawno-biznesowy oraz korporacyjny wielu podmiotów gospodarczych. Specjalistka od kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, która swoją wiedzę i doświadczenie uzupełnia tzw. umiejętnościami „miękkimi” potwierdzonymi uzyskanym wyróżnieniem na studiach podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej. Funduszu Kvarko wspiera w zakresie oceny potencjału rynkowego projektów B+R, nawiązywania relacji biznesowych, budowania relacji i pozyskiwania inwestorów na potrzeby kolejnych rund finansowania, oferuje wsparcie prawnicze w zakresie sporządzanych umów inwestycyjnych oraz innych dokumentów.

Grzegorz Piekart
członek komitetu inwestycyjnego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Zarządzanie i Marketing, Specjalizacja Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa oraz podyplomowych studiów „Prawo Spółek Handlowych” na Uniwersytecie Warszawskim. Analityk Inwestycyjny w Departamencie Finansowania Strukturalnego i Mezzanine w BRE Banku S.A. (2007-2010), Dyrektor Inwestycyjny w Departamencie Finansowania Strukturalnego i Mezzanine mBanku S.A. (2010-2014), Manager ds. strukturyzowania aktywów i kapitału w Departamencie Rynków Kredytowych Banku Zachodniego WBK S.A. (2014-2015), Ekspert ds. kredytów strukturyzowanych w Zespole Kredytów Strukturyzowanych Alior Banku S.A. (2015-2016). Od 11.2016 pełni funkcję Zarządzający funduszem Venture FIZ, Menedżer ds. Inwestycji w Departamencie Zarządzania Aktywami Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zakres jego kompetencji obejmuje kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym strukturyzowanie transakcji, negocjacje warunków inwestycji, nadzorowanie zespołu doradców w zakresie procesu due diligence oraz sporządzania dokumentacji inwestycji, negocjacje dokumentacji etc. Posiada doświadczenie w nadzorze nad portfelem inwestycji zrealizowanych (m.in. poprzez udział w Radach Nadzorczych spółek). Zasiada w Komitecie Inwestycyjnym funduszu Venture FIZ oraz jest współautorem strategii inwestycyjnej funduszu w zakresie inwestycji na rynku niepublicznym.
Zespół Funduszu

dr inż. Ewelina Stelmach
menedżer inwestycyjny

Magister inżynier biotechnologii (Politechnika Wrocławska, 2011), doktor inżynier nauk chemicznych (Politechnika Wrocławska, 2016). W okresie od 2008-2010 pełniła funkcję redaktora naczelnego Miesięcznika Studentów Politechniki Wrocławskiej „Żak”. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu prawa farmaceutycznego, technik analitycznych i kontroli żywności. Wykonawca w projektach finansowanych ze środków publicznych i prywatnych z zakresu chemii i biotechnologii, uczestnik konferencji naukowych, współautor kilkunastu prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz 2 zgłoszeń patentowych. W przeszłości zawodowo związana z Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A. (2010-2017), od 2011 jako specjalista ds. laboratoriów, gdzie na jej obowiązki składała się m.in. obsługa klientów z obszaru laboratoryjnego, obsługa zleceń laboratoryjnych oraz organizacja szkoleń, a także nadzór nad wyposażeniem technicznym. Brała również aktywny udział we wdrażaniu strategii firmy, pracując jako lider zespołu ds. wdrożenia strategii.

dr inż. Małgorzata Wielgus
starszy analityk

Magister inżynier fotoniki (Politechnika Wrocławska, 2006), doktor nauk chemicznych (Politechnika Wrocławska, 2015). Beneficjentka grantu Narodowego Centrum Nauki oraz w latach 2011-2014 zatrudniona w grancie „Welcome” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Praktykę zawodową oraz dyplomową odbyła w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uczestniczka licznych konferencji, autorka prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz pierwszy autor rozdziału w podręczniku „Handbook of Solvents”. W latach 2008-2010 Specjalista ds. Oświetlenia i Sprzedaży w Lediko (modelowanie 3D opraw oświetleniowych na bazie diod LED, sprzedaż oprogramowania LightTools) oraz Specjalista ds. Oświetlenia w Galerii Dizajnu (modelowanie 3D oświetlenia teatralnego oraz koncertowego, sprzedaż zaproponowanych rozwiązań i układów oświetleniowych). Nieco wcześniej Asystent ds. Planowania Jakości w Heesung Electronics Poland (2006-2008). Uczestniczka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie oraz studium Architektury Wnętrz.

Oktawian Jaworek
członek zespołu

Dyrektor ds. Funduszy Venture TRIGON TFI S.A. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1994-1999). W okresie od 1999 do 2000 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dyrektor ds. Funduszy Venture w Trigon S.A. (od 2015), gdzie w Venture FIZ pełni funkcję Głównego Zarządzającego oraz Członka Komitetu Inwestycyjnego Venture FIZ. W 2015 na rynku niepublicznym Venture FIZ zainwestował w spółki: Nutrico Sp. z o.o. (żywienie pozajelitowe), Arecife Sp. o.o. (realizacja badań klinicznych, portal medyczny), Instytut Wspierania Innowacji Sp. z o.o. (współpraca z uczelniami, wyszukiwanie, inkubacja i akceleracja spółek na wczesnym etapie rozwoju), natomiast w 2016 roku Venture FIZ zainwestował w spółki z branży gier, T-Bull S.A. oraz NanoGames Sp. z o.o.
Ekspert w obszarze transakcji M&A oraz Investor Relations. Pozyskał inwestora do sieci kawiarni „i coffee” oraz utworzył spółkę celową Coffee Polska S.A. z kapitałem zakładowym 2 mln zł, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Brał udział w procesach due diligence oraz sprzedaży spółek: RUCH S.A., Polmos Białystok S.A., WSiP S.A., Coffe Polska S.A. Realizował projekty restrukturyzacyjne w RUCH S.A., odpowiadał za relacje inwestorskie w Polmos Białystok S.A., RUCH S.A. oraz doradzał m.in. w Pol-Aqua S.A. oraz Kompap S.A. W latach 2000 – 2014 wziął udział w ponad 150 szkoleniach, konferencjach i seminariach dotyczących transakcji M&A, nadzoru właścicielskiego, prawa handlowego, rynku kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, finansów, nadzoru nad rynkiem kapitałowym, corporate governance, obsługi organów korporacyjnych, obowiązków informacyjnych, relacji inwestorskich, public relations, zmian regulacji prawnych dot. rynku kapitałowego, implementacji dyrektyw UE, jak również z zakresu zarządzania projektami, zarządzania informacją w organizacji oraz zarządzania zmianą w organizacji. Brał udział w kilkunastu warsztatach seminaryjnych Polskiego Instytutu Dyrektorów, kilkudziesięciu spotkaniach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz w spotkaniach Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich.

Piotr Parcheta
członek zespołu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów, Specjalność  Controlling Finansowy w Grupach Kapitałowych, ), a także Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Instytuty: Optoelektroniki/Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy/ Elektroniki Kwantowej). W latach 1998-2011 współpracował z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o (obecnie T- Mobile Polska S.A.), w tym w latach 2006-2011 pełnił funkcję Z-ca Dyrektora Departamentu; następnie, w latach 2013-2016 zajmował stanowisko Kontrolera Finansowego (Biuro Kontrolingu Korporacyjnego, Pion Finansów) w spółce RUCH S.A. Od 2016 r. Menedżer ds. Kontrolingu w Trigon TFI, Venture FIZ. Do jego głównych kompetencji należy ocena finansowa projektów i kondycji spółek portfelowych, udział w komitecie sterującym funduszem, nadzór właścicielski spółek portfelowych (także poprzez pełnienie funkcji jako Członek Zarządu, CFO, Dyrektor Finansowy). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie Controllingu i Finansów w spółkach o różnych skalach i profilach działalności (m.in. o profilu Telco, Retail, Pharma, New Tech) oraz wspieraniu biznesu w zakresie strategii i efektywności operacyjnej różnych obszarów spółki. Z uwagi na doświadczenie (finansista i inżynier) posiada umiejętność organizacji i nadzoru nad projektami wymagającymi współpracy wielu obszarów oraz zastosowania różnych kompetencji.

Dawid Turowski
starszy analityk

Ekonomista, Analityk Rynku (Ekonomia, spec. Analityk Rynku, Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu), Prezes Zarządu Start3d Sp. z o.o., wcześniej pracował jako Analityk Biznesowy w Startit Fund Sp. z o.o. technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka, Koordynator Projektu w Stowarzyszeniu „Lubię Wrocław”, Koordynator Projektu w Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Asystent Projektu w Data Techno Park Sp. z o.o. Posiada doświadczenie zawodowe w tworzeniu analiz rynkowych na cele planowania projektów inwestycyjnych, komercjalizacji i wycen, budżetowaniu oraz wycenie przedsiębiorstw i praw własności intelektualnej, koordynacji i realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych. Specjalista w zakresie tworzenia i zarządzania kampanią reklamową Google AdWords. W trakcie działalności naukowej realizował różne projekty w zakresie finansów (Ład korporacyjny a zmiana rynku notowań z ASO na regulowany; Analiza finansowa organizacji pożytku publicznego; Analiza ekonomiczna spółki CD Projekt S.A.).

Michał Rogoziński
analityk

Magister biologii (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), właściciel firmy InterGO Europe (od 2013) oraz tytułu prasowego skierowanego do pacjentów (od 2016). W 2016 roku koordynował wrocławski oddział inkubujący Start Upy, w 2015 roku odpowiadał za działania marketingowe we wrocławskim wydawnictwie medycznym, a następnie objął stanowisko redaktora naczelnego cyklicznej publikacji przeznaczonej dla farmaceutów oraz personelu medycznego. W tym samym czasie rozpoczął trwającą współpracę z magazynem Infrastruktura, skupiając się na komercjalizacji badań naukowych w Polsce, wywiadach, inteligentnych specjalizacjach regionów oraz planach inwestycyjnych poszczególnych województw. W latach 2014-2015 recenzował aplikacje mobilne dla Orange Polska oraz pełnił funkcję dyrektora działu Public Relations i Marketingu ogólnopolskiej platformy diagnostycznej Autotesto. Od 2014 roku jest związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, gdzie wykłada i prowadzi zajęcia dydaktyczne w charakterze eksperta. W 2011 roku koordynował działanie wrocławskiej agencji Human Resources, a od 2009 stale współpracuje z wiodącym portalem motoryzacyjnym AutoCentrum.pl w charakterze redaktora i odpowiada za testy samochodów osobowych, analizę technologii oraz recenzje. Nadzorował wiele projektów medialnych oraz inwestycyjnych, wprowadzał nowe marki na rynek i planował działania promocyjne. W telewizji TVP Fakty oraz Radiu Wrocław wypowiada się okazjonalnie jako ekspert, posiada praktyczne doświadczenie w tworzeniu platform internetowych dla firm, prowadzeniu płatnych kampanii Google AdWords oraz na portalach społecznościowych. Od 2010 roku jest certyfikowanym Coachem Biznesu (Excellence Consulting).
Administracja i Kontroling

Agnieszka Brzozowska
kierownik kontrolingu

Magister ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2006), ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach” (Uniwersytet Ekonomiczny, 2008) oraz studia podyplomowe „Analityk finansowy” (Wyższa Szkoła Bankowa, 2012). W przeszłości przez długi okres związana z Centralą Grupy Kapitałowej, spółką notowaną na giełdzie, początkowo jako Specjalista ds. Kontrolingu Strategicznego, później jako Kontroler. Odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby Zarządu, uczestnik procesu budżetowania w Grupie oraz procesu wdrożenia systemu SAP BI. Wcześniej związana z firmą doradczą, zajmującą się pozyskiwaniem funduszy unijnych, uczestnik licznych kursów w tematyce programów UE w Perspektywie Finansowej 2004-2006 i 2007-2013. Ukończyła kurs „Modelowanie matematyczne przy użyciu Excela i VBA” (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012).

Marta Tuzel
administrator projektu

Magister inżynier zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie zarządzania i inżynierii ochrony środowiska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Specjalista ds. administracji projektów unijnych i zakupów. Przez siedem lat związana była z realizacją projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych przez UE. Wcześniej zawodowo związana była z Politechniką Wrocławską, gdzie pracowała w Zespole ds. Centralnych Inwestycji i Biurze Zamówień Publicznych oraz z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., gdzie usprawniała proces pilnych zakupów, administrowała dokumentacją projektową zgodnie z wytycznymi NCBiR, przygotowywała i weryfikowała dokumentację projektową. Pracowała w spółce PCC Rokita S.A., gdzie realizowała proces zakupowy z wykorzystaniem narzędzi systemu SAP oraz Platformy Zakupowej.

Oksana Kutsko
asystentka zarządu

Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (spec. analityk otoczenia biznesu). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska, spec. nauczanie języka polskiego jako obcego), była dziennikarka lokalnych czasopism i radia. Zwyciężczyni licznych konkursów dziennikarskich. W 2010 r. zdobyła III miejsce w VII Ogólnoukraińskim Konkursie Biologicznym.
W 2011 r. za swoją pracę naukową została uhonorowana Stypendium Prezydenta Miasta Lwów. Stypendystka międzynarodowego programu studiów „Teraz Wrocław” (2012). Odbyła praktyki jako lektor języka polskiego w ogólnokształcącej szkole na Ukrainie.