BRIdge Alfa

Głównym celem programu BRIdge Alfa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest pomoc w komercjalizacji najbardziej innowacyjnych pomysłów we wczesnej fazie rozwoju.

W ramach drugiej edycji BRIdge Alfa, która zakończyła się w 2016 r. wsparcie otrzymało 19 polskich funduszy, w tym Kvarko. Kvarko otrzymało do zarządzania 24 mln zł, które zostaną przeznaczone na komercjalizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz innych form transferu nowatorskich rozwiązań do gospodarki.

Czas pokazał, że typowo dotacyjne instrumenty w dziedzinie finansowania innowacji są mało skuteczne. Dzięki zaangażowaniu Kvarko w wyszukiwanie dobrze rokujących startupów oraz wykorzystaniu funduszy z BRIdge Alfa, skuteczność rozwoju przełomowych pomysłów znacznie się zwiększy.

Założeniem programu jest pobudzenie chęci inwestowania przedsiębiorców w działalność B+R, dzięki czemu podaż projektów o potencjale komercjalizacyjnym zostanie zwiększona. Do tej pory inwestorzy niechętnie przeznaczali własne środki na ryzykowne projekty w obawie o ich utratę. Kvarko zapewnia nowatorskim pomysłom możliwość wejścia na rynek. Dzięki funduszowi wizjonerzy bez przeszkód mogą wdrażać własne prace badawcze, jednocześnie pozostając współwłaścicielami firm i patentów, nie martwiąc się przy tym o opiekę prawną, analityczną oraz biznesową.

Kvarko ASI Sp. z o.o. realizuje Projekt Grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 pt. „Wzmocnienie konkurencyjności krajowego sektora biogospodarki rolno-spożywczej oraz sektorów leśno-drzewnego i środowiskowego poprzez wdrożenie interdyscyplinarnych rozwiązań technologicznych na etapie preseed”

w ramach umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr: POIR.01.03.01-00-0020/16-00

Celem projektu jest utworzenie funduszu finansującego projekty B+R
o charakterze innowacji produktowej lub procesowej na wczesnym etapie rozwoju (TRL 3-4), w fazie PoP lub PoC, reprezentujące w pierwszej kolejności branże i sektory z obszaru biogospodarki rolno-spożywczej, leśno-drzewnej i środowiskowej.

Wartość projektu: 30 000 000,00 zł (trzydzieści milionów złotych)
Dofinansowanie projektu z UE: 24 000 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony zł)

Our investments

Biovetika

Nowe szczepionki weterynaryjne

DEBN

Igła do biopsji prostaty

QNA Technology

Kropki kwantowe

Farm Innovations

Technologia wspierająca hodowlę bydła mlecznego

DSA

Cyfrowy agent sprzedaży

SatRevolution

Opracowanie i produkcja nanosatelitów

Hotel Application

Support of event-oriented communication for hotels

MagicVR.co

Symulator wzorców zachowań związanych z ruchem w rzeczywistości wirtualnej

Hyperlab Solution

Technologia do hiperspektralnego obrazowania Ziemi

itTicket

Sztuczna inteligencja wspierająca rekrutację w sektorze IT

Captive Portal Installer

Inteligentne WiFi

Brelecton Systems

Automatyzacja procesów laboratoryjnych

LBL Systems

Nowy rodzaj drukarek 3D

Deepstributed

Platforma uczenia maszynowego

Vitrotest Europe

Immunoenzymatyczne testy diagnostyczne

Alphamoon

Zrobotyzowana automatyzacja procesów

Acatavir

Leczenie/zapobieganie infekcji kociego kataru