Kvarko to fundusz

inwestujący w innowacyjne

spółki naukowe

i technologiczne.

Nasze spółki oparte są na unikalnej, nowatorskiej technologii mogącej zapewnić wyraźną przewagę rynkową, których model biznesowy cechuje się łatwą skalowalnością.

W obrębie naszych zainteresowań znajdują się projekty na wczesnym etapie rozwoju, budujące swoją wartość w oparciu o niepodważalną własność intelektualną, dla których środki inwestycyjne z klasycznych funduszy zasiewowych (seed) lub funduszy venture capital są niedostępne.

Fundusz działa jako centrum transferu technologii, posługując się unikatowym modelem biznesowym łączącym profesjonalny warsztat analityczny i autorską metodę oceny projektów z możliwościami zalążkowego funduszu inwestycyjnego.

Nasza strategia

Głównym obszarem zainteresowania funduszu Kvarko są inteligentne specjalizacje. Między innymi: weterynaria, inżynieria biomedyczna  i nanotechnologia. Fundusz – zainteresowany jest również inwestycjami w obszarze medycyny i biotechnologii medycznej, w tym diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych jak również medycyny spersonalizowanej.

Strategia inwestycyjna funduszu zakłada ocenę potencjału komercjalizacji projektów będących na etapie prac badawczo-rozwojowych lub szeroko pojętych prac analitycznych. Kvarko pozyskuje projekty B+R z polskich jednostek naukowych (uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk), w szczególności projekty znajdujące się w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Dlatego istotnym celem funduszu jest aktywizacja środowiska naukowego w obszarze komercjalizacji własności intelektualnej poprzez udział jednostek naukowych, ich pracowników,  studentów oraz innych osób związanych z realizacją projektów w powoływanych spółkach typu spin-off, zarówno na poziomie właścicielskim, jak i menedżerskim oraz doradczym, w tym w formie uczestnictwa w radzie naukowej.

Nasza przewaga

O przewadze rynkowej Kvarko decyduje strategia aktywnego pozyskiwania projektów oraz bardzo duże doświadczenie kadry zarządzającej.

Fundusz bardzo dynamicznie pozyskuje projekty z rynku, wspierając zdolnych i młodych przedsiębiorców i naukowców, którzy mogą znacząco zmienić obraz polskiej myśli naukowo-technologicznej.

Zespół Kvarko posiada bogate doświadczenia zarówno w obszarze własnych badań naukowych, jak i transferu technologii i komercjalizacji własności intelektualnych. Dzięki temu doświadczeniu posiadamy głębokie zrozumienie procesów zachodzących m.in. w jednostkach naukowych/technologicznych oraz jak nimi efektywnie zarzadzać, co dodatkowo wzmacnia naszą przewagę konkurencyjną.

Kapitał inwestycyjny

Inwestujemy rozważnie, wybierając najbardziej perspektywiczne projekty. Łączny kapitał, którym zarządza fundusz Kvarko wynosi 30 mln zł, z czego 24 mln zł to środki zapewnione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia BRIdge Alfa.