https://www.youtube.com/watch?v=MOloko86N-Y

Tu rodzi się sukces

Aplikuj Teraz
https://kvarko.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

Inwestujemy w dobre pomysły

Nasz doświadczony zespół szczegółowo ocenia każdy projekt pod kątem naukowym, biznesowym oraz technologicznym.
https://kvarko.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg

Nabór projektów

Czytamy wszystkie zgłaszane do nas projekty. Szczegółowej weryfikacji poddawane są te z nich, które spełniają niezbędne kryteria inwestycyjne.
https://kvarko.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_todolist_check.svg

Weryfikacja

 Analizujemy i weryfikujemy potencjał patentowy, technologiczny i naukowy przedsięwzięcia.
https://kvarko.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_wallet.svg

Inwestycja

Projekty, które uzyskały pozytywną rekomendację naszego zespołu, prezentowane są na Komitecie Inwestycyjnym. Członkowie Komitetu podejmują decyzję o dokonaniu inwestycji.
https://kvarko.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

Venture Capital

Najlepiej rokującym i rozwijającym się spółkom portfelowym gwarantujemy pozyskanie kolejnych rund finansowania.
https://kvarko.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_clockwise.svg

Realizacja projektu

Nasze spółki mogą korzystać ze stałego wsparcia Funduszu w prowadzonej przez siebie działalności.

Pełen profesjonalizm i szybkość działania – chyba tak najłatwiej opisać współpracę z Kvarko. Składamy wyrazy uznania, za niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w realizowane projekty. Duża elastyczność, otwartość oraz zrozumienie naszych potrzeb jest stałym elementem kooperacji z Kvarko. Bardzo cenimy zaufanie, jakim Fundusz obdarza spółki portfelowe, dzięki temu możemy skupić się na działaniach biznesowych bez nadmiernej presji inwestora.

Dariusz MioduszewskiPrezes Zarządu, DSA

Od momentu, kiedy podjęliśmy współpracę z Kvarko, doświadczamy profesjonalnego wsparcia przy realizacji projektu. Fundusz nie tylko zainwestował w nas środki finansowe, ale doradza nam w strategicznych decyzjach, wykorzystując posiadane relacje biznesowe.

Sebastian PrzeniosłoPrezes Zarządu, Farm Innovations

KVARKO jest naszym pierwszym inwestorem – wszystkim start-up’om życzymy tak szybko i sprawnie przeprowadzonego procesu inwestycyjnego.

dr hab. inż. Artur PodhorodeckiPrezes Zarządu, QNA Technology

Z zespołem Kvarko łatwo się nam rozmawia – jako naukowcy nie musimy spędzać godzin na tłumaczeniu podstaw pracy w laboratorium czy metodologii prowadzenia eksperymentów. Ich naukowy background znacząco ułatwia dyskusje na temat technologii.

dr Anna LaskowskaPrezes Zarządu, Biovetika

Bardzo nas cieszy, że Fundusz KVARKO docenił możliwości naszego projektu oraz jego potencjał rozwoju. Po zakończeniu prac nad konstrukcją Światowida planujemy stworzenie konstelacji nanosatelitów (roju) złożonej docelowo z 66 sztuk tego nanosatelity. Taka liczba satelitów gwarantować będzie 4-godzinny czas rewizyty (wykonania zdjęcia przez satelitę z roju w tym samym miejscu co poprzedni). W przyszłości, poprzez dalsze rozszerzanie liczby urządzeń na orbicie, możliwe będzie osiągnięcie liczby satelitów pozwalającej na obrazowanie powierzchni Ziemi w czasie niemal rzeczywistym. Mamy więc wielkie plany, które możemy realizować dzięki współpracy z takimi inwestorami, jak KVARKO.

Grzegorz ZwolińskiPrezes Zarządu SatRevolution

Obszary zainteresowania Funduszu Kvarko

 • Medycyna
 • Biotechnologia
 • Inżynieria biomedyczna
 • Farmacja
 • Weterynaria
 • Chemia
 • Rolnictwo
 • Branża spożywcza
 • Nanotechnologie
 • Nanoprocesy
 • Nanoprodukty
 • Inteligentne sieci sensorowe
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Automatyka
 • Robotyka
 • Elektronika
 • Ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Systemy i materiały optoelektroniczne
 • Inteligentne technologie kreacyjne
 • Automatyzacja procesów technologicznych

Poszukujemy projektów opartych na unikalnej, nowatorskiej technologii mogącej zapewnić wyraźną przewagę rynkową, których model biznesowy cechuje się łatwą skalowalnością.

dr inż. Paweł WielgusPrezes Zarządu

Wszystkie projekty, które są kierowane na Komitet Inwestycyjny, powinny spełniać następujące kryteria inwestycyjne:

 • Mają możliwość jednoznacznego zdefiniowania produktu (usługi, technologii), zapewniającego osiągnięcie efektu skali oraz przewagi konkurencyjnej.
 • Są odpowiedzią na konkretną, niezaspokojoną i dobrze zdefiniowaną potrzebę rynkową.
 • Dotyczą rynku o wysokiej rocznej dynamice wzrostu.
 • Pozwalają na zdefiniowanie modelu przychodowego.
 • Mają sumę prognozowanych, zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych na odpowiednim poziomie.
 • Zapewniają odpowiedni poziom wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji,
 • Możliwe jest zdefiniowanie co najmniej dwóch prawdopodobnych sposobów wyjścia z inwestycji.
Wsparcie

Projekt realizowany w ramach Działania 1.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.