KVARKO_AGNIESZKA_COVER_PL

Wzór do naśladowania:
Leonardo da Vinci

Książka, którą każdy powinien przeczytać:
“Dżuma” Alberta Camus

Kim jesteś?
Mam bzika na punkcie porządku.

Czym się pasjonujesz?

Na punkcie czego masz obsesję?
Planowania J dotyczącego priorytetyzacji działań w pracy, rodzinnych podróży i wydarzeń, czynności dnia codziennego, itp.

Czym zajmujesz się w Kvarko?
Szczegółowym kontrolowaniem i sprawozdawczością w zakresie wydatków, utrzymywaniem kontaktu z pionem księgowym i urzędniczym na stopie codziennej.

Czego poszukujesz u założycieli?

Charyzmy, strategicznej wizji, odpowiedzialności.

Jakie branże są przedmiotem Twojego zainteresowania?
Ochrona zdrowia, e-commerce, infrastruktura.

Czym zajmowałaś się przed dołączeniem do Kvarko?
Ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny z tytułem magistra w dziedzinie ekonomii, a następnie studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Nim dołączyłam do Kvarko, spędziłam ponad 7 lat w firmie Selena FM S.A., zajmując się monitorowaniem wskaźników efektywności w spółkach zależnych, uczestnicząc we wdrożeniu SAP BI, kontrolując moduł, moduł zintegrowanego planowania oraz bieżącą sprawozdawczość dla potrzeb zarządu oraz rady nadzorczej.