KVARKO_MALGORZATA_COVER_PL

Wzór do naśladowania:
Richard P. Feynman

Książka, którą każdy powinien przeczytać:
“W księżycową jasną noc”

Kim jesteś?
Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiem.

Czym się pasjonujesz?
Lubię uporządkowywać galaktyki

Na punkcie czego masz obsesję?
Staram się nie ulegać obsesjom.

Czym zajmujesz się w Kvarko?
Poszukuję powodów, dla których nie powinniśmy dokonywać inwestycji w dany projekt.

Czego poszukujesz u założycieli?

Pasja+wiedza+umiejętności

Jakie branże są przedmiotem Twojego zainteresowania?
Technologie kwantowe, leki dla zwierząt.

Czym zajmowałaś się przed dołączeniem do Kvarko?
Studiowałam fizykę techniczną, a w 2006 r. uzyskałam tytuł magistra inżyniera fotoniki (Politechnika Wrocławska). Podczas studiów odbyłam praktykę zawodową oraz dyplomową w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2008-2010 pracowałam jako asystent ds. planowania jakości w Heesung Electronics, specjalista ds. oświetlenia w Galerii Dizajnu oraz specjalista ds. oświetlenia i sprzedaży w Lediko. W roku 2010 powróciłam jednak na Politechnikę Wrocławską, a w 2015 r. uzyskałam stopień doktora nauk chemicznych (Politechnika Wrocławska). Podczas studiów doktoranckich byłam beneficjentką grantu Narodowego Centrum Nauki, będąc także zatrudnioną w grancie “Welcome” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W międzyczasie uczestniczyłam w licznych konferencjach, napisałam kilka prac naukowych, które opublikowano w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, będąc również autorką rozdziału w publikacji “Handbook of Solvents”.