KVARKO_PAWEL_COVER_PL

Wzór do naśladowania:
Nikola Tesla

Książka, którą każdy powinien przeczytać:
“Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa

Kim jesteś?
Katalizatorem

Czym się pasjonujesz?
Koniami mechanicznymi 🙂

Na punkcie czego masz obsesję?
Koni mechanicznych 

Czym zajmujesz się w Kvarko?
Założyciel, Dyrektor generalny (CEO)

Czego poszukujesz u założycieli?

Zaangażowania i solidności

Jakie branże są przedmiotem Twojego zainteresowania?
Biotechnologia, chemia

Czym zajmowałeś się przed dołączeniem do Kvarko?
Magister inżynier biotechnologii (Politechnika Wrocławska, 2004), analityk finansowy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2009), doktor nauk chemicznych (Politechnika Wrocławska, 2010).
Stypendysta międzynarodowego programu studiów doktoranckich International Max Planck Research School (2005-2008). Beneficjent grantu badawczego przyznanego przez Komitet Badań Naukowych (2009-2010).
Konsultant naukowy i stażysta na Uniwersytecie Stanowym w Jackson, Mississippi, USA (2004, 2005) oraz w Instytucie Fizyki Ciała Stałego im. Maxa Plancka w Dreźnie (2005-2007).

Uczestnik licznych konferencji, warsztatów i sympozjów naukowych organizowanych m.in. przez uniwersytety w Palermo, Walencji, Helsinkach i Genewie.

Autor wielu prac naukowych opublikowanych w wiodących czasopismach chemicznych o zasięgu międzynarodowym. W przeszłości zawodowo związany z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., początkowo jako Business Coach w funduszu inwestycyjnym 3.1 PO IG (2010), następnie jako Koordynator ds. Kluczowych Klientów Biznesowych w Departamencie Life Sciences (2011-2012), ostatecznie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu ds. Komercjalizacji i Zarządzania Własnością Intelektualną jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie funduszem inwestycyjnym 3.1 PO IG, sprawując nadzór właścicielski oraz prowadząc komercjalizację wyników projektów naukowych realizowanych w departamentach badawczych (2013).

Od października 2011 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, największej organizacji zrzeszającej inwestorów giełdowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W przeszłości – również pracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, początkowo jako Specjalista ds. Interwencji i Analiz, następnie na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych (2008-2010).

Członek rad nadzorczych spółek giełdowych: Zakłady Lentex S.A. (2009-2011) oraz Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. (2011-2012).

Prezes Zarządu Lentex ChemFund Management Sp. z o.o. (2010-2011). (2010-2011).

Były członek rad nadzorczych w wielu start-up’ach (Simply User, Nanovectors, InnovaLab, Incuvo, Lipid Systems). Zakwalifikowany do programu Top500 Innovators organizowanego pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012).

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (“Modele komercjalizacji własności intelektualnej”, 2012) oraz w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu (“Komercjalizacja drogą do sukcesu”, 2012).

Doświadczenie zawodowe poparte przeprowadzeniem analiz ponad 100 projektów naukowych oraz obsługą pomyślnych transakcji wejść i wyjść kapitałowych ze spółek typu start-up.

Certyfikowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu New Connect (2012).